PASLAUGOS » *Daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Renovuojame daugiabučių namų vandentiekio, lietaus, fekalinių nuotekų stovus, magistrales. Keičiame ventylius, vamzdynų izoliaciją.